Snel naar...

Gras- en maïszaad

 

Wij zijn de leverancier/verkooppunt van limagrain/Advanta gras- en maïszaad. Van weide- en maaimengsels tot de goedkopere doorzaaimengsels en gazonzaad.
De volgende graszaden kunnen wij u onder andere bieden:

Graszaad:

 

Weidemengsels Havera Animal Nutrition

 • Havera 1 Hoogproductief
 • Havera 2 Rotatie
 • Havera 4 Hoogproductief
 • Havera 5 Efficient
 • Havera 6 Maailand
 • Havera 7 Structuur

Klik hier voor de samenstellingslijst van de  LG Havera rassen

 

Weidemengsels Advanta

 • BG 4 super
 • BG 5 super
 • BG 11 super
 • Weide 4
 • Weide 11
 • Graasland

Doorzaaimengsels

 • Havera 3 Doorzaai
 • BG 3 Super
 • Weide 3

klik hier voor de samenstellingslijst van de Advanta zaden

 

Klaverzaad:

 • Klaver rood
 • Klaver wit cultuur


Gazonzaad:

 • Ravot (speelgazon)
 • Fris Op (recreatiemengsel, camping)

Groenbemester
In het najaar zal er op de maïspercelen weer groenbemester gezaaid moeten worden. Wij kunnen u tegen een zeer scherpe prijs de groenbemester leveren. Tevens kunt u de smaragd met zaaibak huren voor het bewerken van het maïsland in één werkgang.

 

Voor prijzen kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer (06) 209 62 458 of via e-mail.

 

LG Havera Animal Nutrition

 

 • Rond het bekende merk Havera is een geheel nieuwe lijn van zeven verschillende mengsels gecreëerd met beproefde samenstellingen voor de diverse gebruiksdoeleinden.
 • De combinaties van rassen zijn dusdanig dat optimaal gestuurd kan worden op verhoging van de melkproductie en verbetering van de voerefficiëntie: dus méér melken uit een kg drogestof.
 • Primair uitgangspunt voor de selectie is de kwaliteit of verteerbaarheid van het gras; die ziet u terug in beduidend hogere waarden voor NDF%, suikers, eiwit en VOS ten opzichte van de landelijke normen.
 • Een hoge opbrengst en goede landbouwkundige waarden staan aan de basis van deze genetica.
 • Het LG Animal Nutrition-kwaliteitskeurmerk wordt tevens onderbouw middels diervoederproeven door het veevoedingsinstituut Schothorst Feed Research.
 • LG Animal is de sleutel tot verlaging van de voerkosten en verhoging van de melkproductie.

Met een procent verhoging van de grasverteerbaarheid, melkt u per koe dagelijks een kwart liter méér


Headstart de voordelen:

 • Vlottere kieming en vestiging van het gras. De praktijk laat een tot 4 dagen snellere opkomst zien ten opzichte van onbehandeld gras en, afhankelijk van de groeiomstandigheden, tot circa 20% méér gekiemde planten.
 • Gelijkmatige opkomst/minder onkruid. De grasplanten komen massaal en tegelijk op, waardoor de grasmat van nieuw weiland sneller gesloten is en onkruiden minder kans krijgen.
 • Vitaler gras met een goed ontwikkeld wortelapparaat dat beter opgewassen is tegen stressvolle omstandigheden als ziekten, koe e.d.
 • Meer garanties op een succesvolle aanslag van de zode bij tijdsdruk (zoals een nat voorjaar, late maïsoogst e.d.).
 • Verlenging van de weide- en productieperiode van grasland.
 • Maximale zekerheid als het gaat om het realiseren van een productief en smakelijk grasaanbod onder de nieuwe graslandwetgeving, dus betere ruwvoergaranties.


Klik hier voor een artikel over Headstart.

Maïszaad
Tevens voor het leveren van maïszaad kunnen wij u van dienst zijn.