Kalkbemesting = investeren

Investeren in betere gewassen, hogere opbrengsten en een betere benutting van de overige meststoffen. Door een juiste pH hebben slechte grassen en onkruiden minder kans.
Ankal vochtig

Onze kalksoort: Ankal vochtig (losgestort)

50% zuurbindende waarde en 10% vocht

Afgehaald of gestrooid over het land.

Bij aankoop van kalk doen wij gratis voor u een pH-meting op het land. Zodat u de juiste hoeveelheid kalk op het land kunt strooien.

De juiste dosering en verdeling bereikt u met onze strooier, speciaal voorzien van vijzels of strooischijven.

U kunt de kalkstrooier huren en zelf strooien of wij strooien voor u!

Door middel van het weegsysteem op de laadbak van de kraan wordt precies gemeten hoeveel ton kalk u in de strooier heeft.

Tevens is het mogelijk om een volle vracht op uw erf te laten storten. Hiermee kunnen we een scherpe prijs geven.

Kalk is goed

Kalk goed bekeken

Kalk wordt in hoofdzaak gestrooid om de zuurbindende waarde (z.b.w.).

Deze zgn. neutraliserende waarde is de mate waarin een kalkmeststof de pH in de grond verhoogd, oftewel de zuurgraad neutraliseert. De meeste gewassen kennen een pH-traject waarbij ze maximaal produceren.

Dit is bijvoorbeeld voor de goede grassen een pH tussen 4,8 en 5,5. Bij een te lage of een te hoge pH zal de productie achterblijven. Op grasland verdwijnen de goede grassen en krijgen onkruiden meer kans.

Voorkom een voedingstekort aan kalk bij plant en dier Kalk is een onmisbare stof voor een goede en gezonde plantontwikkeling vanwege de belangrijke rol van een gezond en sterk wortelstelsel. De kalk neutraliseert een aantal ongewenste stoffen die vrijkomen bij de stofwisseling van het gras. Een goede kalktoestand is ook belangrijk voor gezond vee. Calciumgebrek kan bij nieuwmelkte koeien leiden tot melk ziekte.

Veelzijdig agrarisch specialist

Al ruim 25 jaar een begrip in de agrarische sector; machineverhuur, loonbedrijf en kalk,
gras en maiszaden verkooppunt.
Bij aankoop van kalk doen wij gratis voor u een pH-meting op het land.